1

מייסדת

פייגי צימרמן*

2

מייסדת

דוריס ויזר סמול*

3

נשיאה

רותי אורן

4

יושבת ראש

סיגל בר-און

חברות הנהלה

7

יו"ר ועדת אירועים

שלומית דונרשטיין

6

חברת הנהלה

ד"ר תלמה כהן

12

יו"ר ועדת פרויקטים

שרה אורן

11

סגנית יו"ר ויו"ר ועדת חברות

נורית אבנר

9

יו"ר ועדת גיוס משאבים

מלכה ליאון

10

יו"ר ועדת שיווק ויחסי ציבור

שרון גפן*

5

מזכירה ויועצת משפטית

ריקי רוזנברג

admin-ajax

גזברית

אילנה מועלם

13

חברת הנהלה

רותי סלומי*

14

חברת הנהלה

דייל אופיר*

15

חברת הנהלה

אודליה שפיטלני

16

מנהלת הקרן

רותם וינר שפירא

   * יו"ר לשעבר

1

מייסדת

פייגי צימרמן*

2

מייסדת

דוריס ויזר סמול*

3

נשיאה

רותי אורן

4

יושבת ראש

סיגל בר-און

חברות הנהלה

5

מזכירה ויועצת משפטית

ריקי רוזנברג

6

חברת הנהלה

ד"ר תלמה כהן

7

יו"ר ועדת אירועים

שלומית דונרשטיין

admin-ajax

גזברית

אילנה מועלם

9

יו"ר ועדת גיוס משאבים

מלכה ליאון

10

יו"ר ועדת שיווק ויחסי ציבור

שרון גפן

11

יו"ר ועדת חברות

נורית אבנר

12

יו"ר ועדת פרויקטים

שרה אורן

13

חברת הנהלה

רותי סלומי*

14

חברת הנהלה

דייל אופיר*

15

חברת הנהלה

אודליה שפיטלני

16

מנהלת הקרן

רותם וינר שפירא*

   * יו"ר לשעבר

הצטרפי אלינו

קרן אריה יהודה ישראל הינה קונספט חדש של פילנתרופיה נשית בישראל. בארגון חברתי אשר נרתם והתחייב לקידום והעצמה של נשים ונערות בחברה הישראלית