צרי קשר

אריה יהודה ישראל | הרוח הישראלית

קפלן 17 תל אביב

פקס 03-7628472

אימייל loji@spiritofisrael.org.il

הצטרפי אלינו

קרן אריה יהודה ישראל הינה קונספט חדש של פילנתרופיה נשית בישראל. בארגון חברתי אשר נרתם והתחייב לקידום והעצמה של נשים ונערות בחברה הישראלית