בעלות תפקידים

מייסדת

דוריס ויזר סמול*

נשיאה

סיגל בר-און

יו"ר

עו"ד ריקי רוזנברג

מייסדת

פייגי צימרמן*

חברות הנהלה

מטי קרסו

יו"ר ועדת אירועים

מטי קרסו

יו"ר ועדת פרויקטים

רינה גן

12

סגנית יו"ר

שרה אורן

יפה ישראלי

גזברית

יפה ישראלי

יו"ר ועדת מלגות

אודליה שפיטלני

יו"ר ועדת חברות

מרים זוגלובק

יועצת משפטית

עו"ד ענבר ברק בילו

ועדת שיווק ויח"צ

נעמי צ'רפק

אורלי יצחקוב

יו"ר ועדת גיוס משאבים

אורלי יצחקוב

חברת הנהלה

דינה להב

אופירה עזריאלי

חברת הנהלה

אופירה עזריאלי

3

יו"ר לשעבר

רותי אורן

יו"ר לשעבר

דייל אופיר

יו"ר לשעבר

שרון גפן*

יו"ר לשעבר

רותי סלומי*

רכזת הקרן

רותי פרחודניק בן בסט

מייסדת

פייגי צימרמן*

מייסדת

דוריס ויזר סמול*

נשיאה

סיגל בר-און

חברות הנהלה

מזכירה ויועצת משפטית

ריקי רוזנברג

חברת הנהלה

ד"ר תלמה כהן

גזברית

אילנה מועלם

יו"ר ועדת גיוס משאבים

מלכה ליאון

יו"ר ועדת שיווק ויחסי ציבור

שרון גפן

יו"ר ועדת חברות

נורית אבנר

יו"ר ועדת פרויקטים

שרה אורן

חברת הנהלה

אודליה שפיטלני

מנהלת הקרן

רותם וינר שפירא*

   * יו”ר לשעבר

הצטרפי אלינו

קרן אריה יהודה ישראל הינה קונספט חדש של פילנתרופיה נשית בישראל. בארגון חברתי אשר נרתם והתחייב לקידום והעצמה של נשים ונערות בחברה הישראלית