בעלות תפקידים

מייסדת

דוריס ויזר סמול*

יו"ר

שרה אורן

נשיאה

עו"ד ריקי רוזנברג

מייסדת

פייגי צימרמן*

חברות הנהלה

מטי קרסו

יו"ר ועדת אירועים

מטי קרסו

יו"ר ועדת פרויקטים

רינה גן

נטלי חביבי

יו"ר ועדת מנהיגות צעירה

נטלי חביבי

יפה ישראלי

גזברית

יפה ישראלי

יו"ר ועדת מלגות

יעל רכוב דרורי

יו"ר ועדת חברות

חדוה רייכס

יועצת משפטית

עו"ד מיכל פלג ירושלמי

אופירה עזריאלי

ועדת שיווק ויח"צ

אופירה עזריאלי

אורלי יצחקוב

יו"ר ועדת גיוס משאבים

אורלי יצחקוב

חברת הנהלה

דינה להב

רכזת הקרן

רותי פרחודניק בן בסט

יו"ר לשעבר

דייל אופיר

יו"ר לשעבר

סיגל בר - און

יו"ר לשעבר

שרון גפן*

יו"ר לשעבר

רותי סלומי*

יו"ר לשעבר

רותי אורן

מייסדת

פייגי צימרמן*

מייסדת

דוריס ויזר סמול*

נשיאה

סיגל בר-און

חברות הנהלה

מזכירה ויועצת משפטית

ריקי רוזנברג

חברת הנהלה

ד"ר תלמה כהן

גזברית

אילנה מועלם

יו"ר ועדת גיוס משאבים

מלכה ליאון

יו"ר ועדת שיווק ויחסי ציבור

שרון גפן

יו"ר ועדת חברות

נורית אבנר

יו"ר ועדת פרויקטים

שרה אורן

חברת הנהלה

אודליה שפיטלני

מנהלת הקרן

רותם וינר שפירא*

   * יו”ר לשעבר

הצטרפי אלינו

קרן אריה יהודה ישראל הינה קונספט חדש של פילנתרופיה נשית בישראל. בארגון חברתי אשר נרתם והתחייב לקידום והעצמה של נשים ונערות בחברה הישראלית