בעלות תפקידים

מייסדת

דוריס ויזר סמול*

נשיאה

סיגל בר-און

יו"ר

עו"ד ריקי רוזנברג

מייסדת

פייגי צימרמן*

חברות הנהלה

יו"ר ועדת אירועים

רינה שביט

יו"ר ועדת פרויקטים

רינה גן

סגנית יו"ר

שרה אורן

גזברית

אילנה מועלם

יו"ר ועדת מלגות

אודליה שפיטלני

יו"ר ועדת חברות

מרים זוגלובק

יועצת משפטית

עו"ד קרן אוגינץ

ועדת שיווק ויח"צ

נעמי צ'רפק

יו"ר ועדת גיוס משאבים

שרון ברג-אור

חברת הנהלה

שלומית דונרשטיין

יו"ר לשעבר

רותי אורן

יו"ר לשעבר

רותי סלומי*

יו"ר לשעבר

דייל אופיר

יו"ר לשעבר

שרון גפן*

רכזת הקרן

רותי פרחודניק בן בסט

מייסדת

פייגי צימרמן*

מייסדת

דוריס ויזר סמול*

נשיאה

סיגל בר-און

חברות הנהלה

מזכירה ויועצת משפטית

ריקי רוזנברג

חברת הנהלה

ד"ר תלמה כהן

גזברית

אילנה מועלם

יו"ר ועדת גיוס משאבים

מלכה ליאון

יו"ר ועדת שיווק ויחסי ציבור

שרון גפן

יו"ר ועדת חברות

נורית אבנר

יו"ר ועדת פרויקטים

שרה אורן

חברת הנהלה

אודליה שפיטלני

מנהלת הקרן

רותם וינר שפירא*

   * יו”ר לשעבר

הצטרפי אלינו

קרן אריה יהודה ישראל הינה קונספט חדש של פילנתרופיה נשית בישראל. בארגון חברתי אשר נרתם והתחייב לקידום והעצמה של נשים ונערות בחברה הישראלית