פרוייקטים

לרשימה מלאה של פרויקטים לשנה זו ולשנים קודמות

הפרויקטים הינם ליבת העשייה של קרן אריה יהודה ישראל

הפרויקטים מסייעים למשתתפות לקחת חלק פעיל בחברה: להתפתח, להשתלב בעבודה, בעסקים או בקהילה ולשפר את חייהן. בכל שנה נבחרים בקפידה פרויקטים חדשים אשר זוכים לתמיכה כלכלית ולמעורבות אישית מצד החברות בקרן אריה יהודה – ישראל. כלל המשאבים הנתרמים לקרן מוקדשים לתמיכה בפרויקטים של עמותות חברתיות מוכרות ושל הסוכנות היהודית. חברות הקרן, שהן גם התורמות, פעילות בועדת הפרויקטים, אשר בוחר כל שנה תחומי עשייה אותן מקדמות –

כגון עצמאות כלכלית, מצוינות בחינוך, שילוב נשים עם מגבלויות וכד”מ. במהלך השנה ועדת הפרויקטים מקבלת את הבקשות לתמיכה, ממיינת את ההצעות ובוחרות באמצעות תהליך דמוקרטי את הפרויקטים הזוכים לתמיכה והסכומים הנתרמים . כמו כן, החברות מלוות את הפרויקטים באמצעות ביקורים, הכרת המשתתפות, וקיום קשר מתמיד עם העמותות והצוותים המפעילים את התוכניות. כמו כן, חברות הקרן מוזמנות ומשתתפות באירועים ואבני דרך של הפרויקטים.

“תרומתכן אפשרה לנו לעזור ל 20 צעירות ללא עורף משפחתי לקבל הכוונה בפיתוח קריירה. זה מאפשר להן להגשים את חלומן ולהתחיל את חייהן ממקום בטוח ושוויוני יותר”

למרחב

“תודה על תרומתכן הנדיבה אשר מסייעת לנו לפעול למען שילוב תעסוקתי של אקדמאיות יוצאות אתיופיה. פעילותינו הביאה לגידול של מאות אחוזים בשיעור המועסקות”

עולים ביחד

“תרומתכן אפשרה לנו לעזור ל 20

צעירות ללא עורף משפחתי לקבל

הכוונה בפיתוח קריירה. זה מאפשר

להן להגשים את חלומן ולהתחיל את

חייהן ממקום בטוח ושוויוני יותר”

למרחב

“תודה על תרומתכן הנדיבה אשר מסייעת לנו לפעול למען שילוב תעסוקתי של אקדמאיות יוצאות אתיופיה. פעילותינו הביאה לגידול של מאות אחוזים בשיעור המועסקות”

עולים ביחד

לרשימה מלאה של פרויקטים לשנה זו ולשנים קודמות

הצטרפי אלינו

קרן אריה יהודה ישראל הינה קונספט חדש של פילנתרופיה נשית בישראל. בארגון חברתי אשר נרתם והתחייב לקידום והעצמה של נשים ונערות בחברה הישראלית