'ויהי צחוק' ביקור בבית התפוצות.

בחודש יולי 2018 באנו לצחוק בתערוכה המיוחדת בבית התפוצות.