חילופי תפקידים באסיפה הכללית השנתית 2019

עו״ד ריקי רוזנברג התמנתה ליו״ר קרן אריה יהודה, סיגל בר-און לנשיאת הקרן.

 ברכות לעו"ד ריקי רוזנברג שמונתה שבוע שעבר בטקס מרגש ורב משתתפות ליו“ר הבאה של קרן אריה יהודה ישראל. 
חברות הקרן הודו לרותי אורן שסיימה כהונה של 4 שנים כנשיאת הקרן.
סיגל בר-און התמנתה לנשיאת הקרן לאחר שסיימה את תפקידה כיו"ר ב 4 שנים האחרונות שהיו גדושות בעשייה למען קידום מטרות הקרן, טיפוח קהילת התורמות והעצמת נשים ונערות בפרויקטים השונים.
כולנו מאחלות לריקי המון הצלחה בהובלת הארגון למחוזות נוספים של עשייה והגשמה.

אנו מאחלות בהצלחה בתפקידן גם לחברות ההנהלה החדשות עו“ד קרן אוגניץ בתפקיד יועצת משפטית ונעמי צ‘רפק בתפקיד יו“ר ועדת שיווק  ויחסי ציבור.

כמו כן, באסיפה הכללית נתנו דיווחים על שנת הפעילות שחלפה, הוצגו הפרויקטים החדשים בהם הקרן תתמוך בשנת 2019-2020 והתמנו חברות מועצה נוספות.

תפריט נגישות